>"%s"Argus Advocaten

Het vergeten voorrecht van de onbetaalde aannemer bij faillissement (Argus Advocaten)

Auteur: Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 06/09/2017 Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden in om enige dividenduitkering te bekomen. Steevast zijn er tal van andere hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers die het volledig resterende actief toegewezen krijgen en waardoor de aannemer of

Wet 21 juli 2017: informatieplicht van de rechter moet wanbetalers van onderhoudsbijdragen voorkomen (Argus Advocaten)

Auteur: Raf Sterken (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 06/09/2017 Het innen van onderhoudsbijdragen voor minderjarige kinderen door onderhoudsgerechtigden is niet evident in bepaalde omstandigheden. Bij Wet van 21 juli 2017 heeft de Wetgever een informatieplicht ingevoerd voor de rechter en tracht daarmee het voor onderhoudsgerechtigden makkelijker te maken om bepaalde stappen te zetten

De koffiekoek met billenkoek (Argus Advocaten)

Voor de beoordeling van een ontslag om dringende reden, moeten steeds alle omstandigheden waarin de tekortkoming werd begaan door de werknemer, in acht genomen worden. De feitelijke context zal immers bepalen of de tekortkoming wel ernstig genoeg is, dan wel of de ernstige tekortkoming de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief

2017-06-07T10:34:06+00:00 7 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Het erfrecht wordt hervormd (Argus Advocaten)

Een wijziging van het erfrecht is in de maak en zal een verandering betekenen op navolgende onderdelen: Het familiepact of de erfovereenkomst : De ouders kunnen samen met hun erfgenamen bindende afspraken maken over de toekomstige erfenis en kan er worden afgeweken van het voorbehouden erfdeel van de kinderen. Het

2017-04-25T15:10:42+00:00 25 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Gelden onttrekken aan een nalatenschap is een daad van ‘burgerlijke heling’ (Argus Advocaten)

Iedereen weet ondertussen dat het gevaarlijk is om in dit verband foutieve verklaringen af te leggen vermits dit wordt beoordeeld als een daad van burgerlijke heling (een soort diefstal dus) waardoor men vervallen verklaard wordt op het erfrecht op deze sommen (= de geheelde goederen). Art. 792 B.W., hetgeen stelt:

Ik heb teveel successierechten betaald: wat nu? (Argus Advocaten)

Casus: Een nalatenschap wordt aangegeven ifv een testament dat een begunstigde aanduidde.  De erflasten worden berekend op basis van de erfopvolging die afgeleid wordt uit het testament. Nadien wordt er procedure gevoerd waardoor het testament bij arrest van het Hof van Beroep nietig wordt verklaard en ontstaat er een gewijzigde erfopvolging. Het

Het tijdskrediet anno 2017 (Argus Advocaten)

Op 20.12.2006 werd een nieuwe CAO tijdskrediet en landingsbanen gesloten (CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen) dit omdat de sociale partners het recht op afwezigheid in evenwicht wilden

2017-01-30T13:00:33+00:00 30 janvier, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Verkoopsopdracht makelaar bij vereffening huwelijksgemeenschap (Argus Advocaten)

Een echtpaar gaf opdracht aan een makelaar om een kandidaat-koper voor de woning te zoeken. Deze opdracht werd exclusief toevertrouwd aan een makelaar voor een duur van zes maanden, nadien stilzwijgend hernieuwbaar voor zes maanden behoudens aangetekende opzeg. Deze opdracht kaderde in de vereffening en verdeling van het gezamenlijk vermogen

De strijd tegen schijnzelfstandigheid in de schoonmaaksector (Argus Advocaten)

Volgens de Arbeidsrelatieswet kiezen partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie. Ze kiezen m.a.w zelf voor een zelfstandige samenwerking dan wel voor een samenwerking in ondergeschikt verband via een arbeidsovereenkomst. Uiteraard dient bij het maken van de keuze uitgegaan worden van de effectieve uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze keuze is evenwel

2017-01-30T12:53:34+00:00 30 janvier, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |