>"%s"architect

ABR-verzekering : verzekerden niet altijd gedekt (Cass. 24.02.2017) (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 08/12/2017 Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als "verzekerde": de bouwheer, de architect, de hoofdaannemer, de onderaannemers, de studiebureaus… Het is echter niet omdat zij verzekerden zijn, dat zij ook een verzekerbaar belang hebben bij de tussenkomst van de verzekeraar

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018 (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Julie Vander Stuyft (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2017 In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren

Het beroep van architect over de grenzen heen (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 25/08/2017 Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die hun diploma hebben behaald in een ander land hebben dankzij de Europese Beroepskwalificatierichtlijn de mogelijkheid om zich in België te vestigen als architect. Deze Europese richtlijn werd in 2013

2017-10-11T09:01:45+00:00 30 août, 2017|Categories: Droit civil Droit de la construction|Tags: , |

Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap? (Theoma)

Tot voor de Wet Laruelle (en voor de vennootschappen die niet voldoen aan de vereisten van de Wet Laruelle) stelde zich de vraag wie de bouwheer of een benadeelde diende te dagvaarden, indien hij van oordeel was dat de aansprakelijkheid van de architect in het gedrang kwam: de architect-natuurlijke persoon

Projet de loi assurance responsabilité décennale obligatoire pour le secteur de la construction: un projet qui avance rapidement! (Lydian)

Le projet de loi instaurant une assurance obligatoire de la responsabilité décennale dans le chef de tous les intervenants à l’acte de bâtir, à savoir l’architecte, l’entrepreneur et les autres acteurs du secteur de la construction, a été déposé début avril au Parlement (lien vers le projet de loi). Ce

2017-05-12T13:16:13+00:00 12 mai, 2017|Categories: Droit de la construction|Tags: , |

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering

Bevoegdheid en belang van de Orde van architecten om op te treden voor de gewone rechtscolleges: het Grondwettelijk Hof brengt opheldering (Marlex)

Lange tijd was er discussie in de rechtspraak en rechtsleer of de Orde van architecten bevoegd is om voor de gewone rechtscolleges in rechte op te treden tegen inbreuken op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect. Het Grondwettelijk Hof lijkt deze

Tienjarige aansprakelijkheid: wanneer wel of niet? (Ryvalex)

De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op onder meer de aannemer, architect, studiebureau, ingenieur of iedere andere deelnemer aan het bouwproces (de zogenaamde bouwspecialisten) en dat voor gebreken die pas maanden of jaren later opduiken. Er gelden wel enkele voorwaarden: het (verborgen) gebrek moet ernstig zijn - het gebrek moet

De architectuuropdracht beperkt tot vergunningsplichtige werken – Cass. 16 mei 2016 (Schoups)

De bouwheer moet beroep doen op een architect voor het opmaken van de plannen en voor de controle op de uitvoering van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is opgelegd. Een beperkende lezing van dit artikel laat toe om de opdracht van de architect te beperken tot de vergunningsplichtige werken,

2016-09-27T09:33:16+00:00 27 septembre, 2016|Categories: Droit de la construction|Tags: , , |