>"%s"arbeidsongeschiktheid

Beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht in geval van definitieve ongeschiktheid: volg de procedure! (Partena)

De beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht als gevolg van de definitieve ongeschiktheid van de werknemer kan voortaan enkel nog vastgesteld worden na een re-integratietraject. Dit bepaalt de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30

2017-01-13T11:38:53+00:00 13 janvier, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Einde van de arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer: nieuwe wettelijke regeling op komst (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Beginsel: einde van de arbeidsovereenkomst pas mogelijk na beëindiging van het reintegratietraject. Overeenkomstig het nieuwe artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt het overeengekomen werk te verrichten, slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens

Wat als een zieke werknemer het werk gedeeltelijk wil hervatten? (Partena)

De geneesheer kan adviseren dat een werknemer - die voordien volledig arbeidsongeschikt was - nog niet helemaal hersteld is om zijn overeengekomen arbeid uit te oefenen, maar wel reeds (meestal voor een tijdelijke periode) gedeeltelijk aan de slag mag gaan. Kan een werkgever dit verzoek weigeren? Wat zijn de verschillende

2016-08-24T07:35:58+00:00 24 août, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , |