>"%s"arbeidsinspectie

Is uw sollicitant binnenkort in realiteit een sociaal inspecteur? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2017 Het op 9 november 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk’ voorziet dat sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken. Concreet gaat het om

2017-11-27T13:36:33+00:00 27 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Detachering in een nieuw jasje (Aternio)

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken van detachering wanneer een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde (korte) periode te werken. Bij detachering valt de werknemer onder de arbeidsvoorwaarden (zoals

2017-07-06T08:58:34+00:00 6 juillet, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Een sociaal inspecteur aan uw deur – een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Een bezoek van een sociaal inspecteur is voor vele ondernemingen een realiteit. Verwacht of onverwacht klopt hij plots bij u aan de deur en stelt u allerhande vragen. Maar wat kan deze inspecteur? Moet u hem wel binnenlaten? Kan hij zomaar alles doorzoeken en opvragen? Bent u verplicht te antwoorden

2016-12-07T11:28:04+00:00 7 décembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , |

Checklist voor de samenwerking met een buitenlandse (onder)aannemer in de bouw – Deel 2 (Argus Advocaten)

In deel 2 we weer dieper in op een aspect van uw verplichtingen als opdrachtgever/(hoofd)aannemer. Dit keer gaan we het hebben over de illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers, te beginnen met de vereisten inzake arbeidskaart en arbeidsvergunning. 

Sociale inspectie kondigt meer controle aan op rechtstreekse werknemersparticipatie inzake welzijn (Arts, Cleeren & Vennoten)

Blijkbaar zullen de regionale directies van Toezicht op het Welzijn op het Werk meer aandacht vestigen op de controle van rechtstreekse werknemersparticipatie. Men zal dus controleren of uw werknemers voldoende betrokken worden in beslissingen omtrent welzijn op het werk, zoals bvb. de veiligheid op het werk, voorkomen van psychosociale belasting,

Checklist voor de samenwerking met een buitenlandse (onder)aannemer in de bouw – Deel 1 (Argus Advocaten)

Wanneer u als opdrachtgever/aannemer heden ten dage beroep doet op een buitenlandse (onder)aannemer dan kan en mag u niet meer licht over deze samenwerking gaan. De inspectie bekijkt deze samenwerkingsverbanden met argusogen en ook de wetgever legt steeds meer verplichtingen (en aansprakelijkheden!) op uw schouders.