>"%s"Arbeidshof

Le « cherrypicking » de travailleurs lors d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (LCE III) : est-ce encore autorisé ? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas et Sam De Voogt (Eubelius)Date de publication: 18/06/2021 La Cour du travail d'Anvers a récemment jugé que le droit de choisir du cessionnaire dans le cadre d'une LCE III est contraire au droit européen. Elle a condamné l'État belge à verser des dommages-intérêts à un travailleur non

L’obligation d’adopter un code vestimentaire neutre ne constitue pas une discrimination (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian et Ann Vranken (Seeds of Law)Date de publication: 03/05/2021 L'interdiction du port du foulard sur le lieu de travail ne constitue pas en soi une discrimination, à condition que l'employeur mène une politique cohérente de neutralité. Ainsi en a décidé le tribunal du travail de Gand. Le

2021-05-11T13:50:26+00:00 13 mai, 2021|Categories: Droit social|Tags: , , |

Ongeoorloofde dwang bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord – Arbeidshof Brussel (20 juni 2017)

Een werknemer werd bedreigd met een ontslag wegens dringende reden omwille van diefstal. Ze ondertekende echter een onmiddellijk en vrijwillig ontslag zonder opzeggingsvergoeding, mits de werkgever een gunstige C4 bezorgde waardoor ze kon gaan stempelen. Achteraf betwistte de dame de beëindiging daar er onrechtmatige druk werd uitgeoefend om akkoord te gaan met

2017-12-30T10:38:26+00:00 30 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

Poging tot moord – een feit uit het privéleven dat aanleiding geeft tot een dringende reden? (Younity)

Na via de pers te hebben vernomen dat één van zijn medewerkers was aangehouden voor poging tot moord op twee naasten, ging de werkgever over tot het ontslag om dringende reden van de medewerker in kwestie.  Volgens de werkgever heeft de werknemer – door de feiten die zich in de privésfeer afspeelden –

2017-08-15T20:52:13+00:00 7 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , , , |

Diefstal. Ontslag om dringende reden – Arbeidshof Brussel (10 februari 2017)

Een werkneemster in dienst als bediende verkoop bij een grootwarenhuisketen werd ontslagen om dringende reden. Tijdens een verhoor door de dienst interne fraude van de warenhuisketen had de werkneemster erkend dat zij zich aan de prikklok bevond met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet betaald had voor het

2017-05-30T15:52:15+00:00 30 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Overdracht van onderneming. CAO nr. 32bis. Absenteïsme (Arbeidshof Luik – 26 november 2016)

Een internationale bank sluit met een bvba een overeenkomst van zelfstandige lastgeving (contrat d’intermédiaire indépendant) van onbepaalde duur met als voorwerp de exploitatie van een bankfiliaal. Meer specifiek wordt de uitvoering van een aantal werkzaamheden, uit te oefenen in naam en voor rekening van de bank, aan de bvba toevertrouwd.

2017-04-04T08:03:56+00:00 4 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Collectief ontslag. Sociaal plan. Bradford-factor. Objectief instrument. Ontslagmotivering. Geen misbruik van ontslagrecht. Geen discriminatie (Arbeidshof Bergen – 10 januari 2017)

In het kader van een collectief ontslag van 32 werknemers werd tussen de werknemersvertegenwoordigers en de onderneming een sociaal plan overeengekomen, dat werd vastgelegd in vier afzonderlijke cao’s. Zoals gebruikelijk, kenden de cao’s verschillende extralegale vergoedingen toe aan de betrokken werknemers. Verder werd in elke cao bepaald dat de bedragen

2017-04-04T08:01:44+00:00 4 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |

Achterstallig loon na beëindiging – Arbeidshof Antwerpen 20 januari 2017 (onuitgegeven)

Nakomen contractuele afspraak loonsverhoging. Achterstallig loon na beëindiging. Geen afstand van recht. Geen onoverwinnelijke dwaling. Sociaalrechtelijk misdrijf. Eenheid van misdadig opzet, geen verjaring. Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen) 20 januari 2017, AR 2015/AA/670, onuitg.

2017-03-13T14:53:41+00:00 13 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |