>"%s"Adlex

Rechtsbijstand: uitbreiding van uw recht op vrije keuze (Adlex Advocaten)

Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze

2017-06-02T12:36:01+00:00 2 juin, 2017|Categories: Droit des assurances|Tags: , |

Heeft uw commerciële medewerker altijd recht op een vergoeding voor het ‘aangebrachte cliënteel’? (Adlex Advocaten)

Een commerciële medewerker, vaak ook aangeduid als 'accountmanager', 'sales manager' of een andere klinkende naam, kan bij ontslag door de werkgever zonder dringende reden recht hebben op een uitwinningsvergoeding (vergoeding voor aanbreng van cliënteel van minimaal drie maandlonen). Daartoe zal hij echter moeten bewijzen dat hij minstens gedurende één jaar

2017-05-25T14:22:16+00:00 25 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Ondertekening offerte maakt geen daad van dagelijks bestuur uit binnen een NV (Adlex Advocaten)

Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een NV komt helaas nog al te vaak voor. Echter, de geheel eigen invulling die de Raad van State geeft aan het begrip 'dagelijks bestuur' maakt dat een gedelegeerd bestuurder haast nooit over de vereiste

De absolute noodzaak van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering (Adlex Advocaten)

Vele mensen zijn zich niet bewust van het nut, zelfs noodzakelijkheid, van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering. Nochtans zijn er vele voorbeelden die illustreren hoe noodzakelijk het is om zulke verzekering af te sluiten. Ondertussen is het zo dat het systeem van de rechtsbijstandsverzekering de komende maanden zeer ingrijpend zal veranderen. De

2017-05-25T14:17:49+00:00 25 mai, 2017|Categories: Droit des assurances|Tags: , |

Zuivering van uw strafregister: wat moet u doen? (Adlex Advocaten)

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kan u bijvoorbeeld nodig hebben om te solliciteren voor een job, om je als zelfstandige te vestigen of voor het aanvragen van een jachtvergunning. Echter, indien u een strafblad heeft, kan dat de zaken vermoeilijken. Hoe kan u uw strafregister zuiveren? Het getuigschrift van

2017-06-15T16:39:24+00:00 25 mai, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: , |

Verantwoordelijkheid van de aannemer voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij uitvoering van werken aan een gebouw (Adlex Advocaten)

Op regelmatige basis krijgen we de vraag voorgeschoteld of, en in welke mate, men als aannemer verantwoordelijk gehouden kan worden voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij de facturatie van werken aan een gebouw. We zetten de belangrijkste aandachtspunten hieromtrent dan ook even op een rijtje.

2017-01-24T17:07:39+00:00 24 janvier, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het sluiten van het verzekeringscontract: mededelingsplicht van de verzekeringnemer (Adlex Advocaten)

In de praktijk nodigt de verzekeraar de kandidaat-verzekeringnemer meestal uit om een vragenlijst in te vullen. Een vragenlijst draagt bij aan de bepaling van de gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Het is gebruikelijk dat de verzekeringsmakelaar de vragenlijst of het verzekeringsvoorstel invult

“Ik zie mijn kleinkind niet meer!”: Het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen (Adlex Advocaten)

Het komt steeds vaker voor dat grootouders plots uit het leven van hun kleinkind(eren) verdwijnen, en dit omwille van uiteenlopende redenen (ruzie met de ouders, echtscheiding van de ouders, een overlijden, een verhuis, nieuw samengestelde gezinnen, …). Wat kan u doen als het persoonlijk contact met uw kleinkind(eren) quasi onbestaande

2017-01-12T09:40:03+00:00 12 janvier, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Oprichting van vennootschap niet zonder risico voor eigen gezinswoning (Adlex)

Een van de redenen om een vennootschap op te richten is om de persoonlijke aansprakelijkheid van zelfstandigen tot het minimum te beperken. Veelal denken zij dat de eigen gezinswoning hierdoor volledig buiten schot blijft. Niets is minder waar. De vordering tot volstorting van het maatschappelijk kapitaal en de rekening-courantrekening steken

2016-09-07T10:19:57+00:00 7 septembre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |