>"%s"aansprakelijkheidsverzekering

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018 (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Julie Vander Stuyft (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2017 In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren

R.I.P. artikel 19bis-11 § 2 WAM. Belangrijke wijzigingen in de WAM 21 november 1989 (Charlier Advocaten)

De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De wijzigingen hebben betrekking op verscheidene aspecten in de WAM, gaande van elektrische fietsen, snellere toegang tot het tariferingsbureau, over de verhaalsmogelijkheden van de WAM-verzekeraar en het BGWF, tot de invoering van

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers in de bouwsector wellicht in voege vanaf 1 januari 2018 (GD&A Advocaten)

De federale ministerraad keurde op 20 oktober 2016 een voorontwerp van wet goed waardoor binnenkort , naast architecten, ook aannemers een verzekering beroepsaansprakelijkheid dienen af te sluiten. Het voorontwerp strekt ertoe een einde te maken aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen en waarbij de wet enkel

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: de kogel is door de kerk (Dehaese & Dehaese)

Op 20 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van ministers Peeters en Borsus betreffende de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Dit ontwerp is er gekomen meer dan 9 jaar na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 12 juli 2007 waarbij

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen – Grondwettelijk Hof 11 mei 2016

Art. 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie dat bij de verdeling van de schadevergoeding in gelijke delen tussen de verzekeraars bedoeld in die bepaling ook de niet-bekende verzekeraars