>"%s"aansprakelijkheid

Wat als BOB botst? (Advox)

Auteur: An Pustina (Advox) Publicatiedatum: 29/12/2017 Wat als u met andermans auto rijdt en u een ongeval veroorzaakt? Afhankelijk van welke verzekering u heeft, kan een goedbedoelde BOB-actie om een vriend te helpen, voor u in mineur eindigen. Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, leek het ons zinvol om u hierover

Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten Publicatiedatum: 11/12/2017 De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Veelal wordt dan

2017-12-13T08:49:33+00:00 13 décembre, 2017|Categories: Droit civil Droit des assurances|Tags: , , , |

Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen Publicatiedatum: 06/07/2017 Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de

2017-08-01T16:57:31+00:00 1 août, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: , |

R.I.P. artikel 19bis-11 § 2 WAM. Belangrijke wijzigingen in de WAM 21 november 1989 (Charlier Advocaten)

De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De wijzigingen hebben betrekking op verscheidene aspecten in de WAM, gaande van elektrische fietsen, snellere toegang tot het tariferingsbureau, over de verhaalsmogelijkheden van de WAM-verzekeraar en het BGWF, tot de invoering van

Bouwperikelen – Vergeet de schade niet te beperken! (Imposto Advocaten)

De partij die bij de uitvoering van het contract schade lijdt, heeft ook een schadebeperkingsplicht. Deze partij mag niet lijdzaam toezien terwijl de vergoedingsplicht van de medecontractant hierdoor onredelijk verzwaard wordt. De contractspartij die tekortschiet in zijn schadebeperkingsplicht zal het gedeelte van de schade die had kunnen vermeden worden, niet

Weten en willen in het aansprakelijkheidsrecht (Van Steenbrugge)

Minister van Justitie Geens wil in zijn ‘sprong naar het recht voor morgen’ een aantal wetboeken hercodificeren. In het aansprakelijkheidsrecht wil men de door de jurisprudentie ontwikkelde principes boekstaven. Het ziet er naar uit dat we binnenkort dus over méér dan een handvol artikelen zullen beschikken om aansprakelijkheidsgeschillen te beslechten.

2017-03-31T10:43:14+00:00 31 mars, 2017|Categories: Droit des assurances|Tags: , , |

Over de aansprakelijkheid van de vrijwilliger. Het begrip « vrijwilliger »: ruimer dan vermoed! (GSJ Advocaten)

Het was haast tien jaar wachten op een eerste gepubliceerd arrest aangaande de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De primeur gaat naar het hof van beroep van Gent met het arrest van 6 februari 2014. Het hof liet de gelegenheid niet onbenut om hier en daar de puntjes op de

Oprichting van vennootschap niet zonder risico voor eigen gezinswoning (Adlex)

Een van de redenen om een vennootschap op te richten is om de persoonlijke aansprakelijkheid van zelfstandigen tot het minimum te beperken. Veelal denken zij dat de eigen gezinswoning hierdoor volledig buiten schot blijft. Niets is minder waar. De vordering tot volstorting van het maatschappelijk kapitaal en de rekening-courantrekening steken

2016-09-07T10:19:57+00:00 7 septembre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Aansprakelijkheid bestuurder – Hof van Cassatie 11 maart 2016

De bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde wanneer hij een fout heeft begaan bij het besturen van de vennootschap of van de rechtspersoon die heeft bijgedragen tot de tekortkoming aan de verplichting tot betaling door de vennootschap of de rechtspersoon. Het

2016-08-25T11:54:14+00:00 25 août, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |