>"%s"aannemingsovereenkomst

Strengere regels voor hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Werd uw (onder)aannemingsovereenkomst al aangepast? (Schoups)

De wet m.b.t. verschillende bepalingen inzake detachering van werknemers verscheen op 20 december 2016 in het Belgische Staatsblad en trad vervolgens in werking op 30 december 2016. Deze wet voorziet in een belangrijke uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van de rechtstreekse contractant, in geval van activiteiten in de

Kan ik een schadevergoeding factureren? (Pauwels Advocaten)

Uw opdrachtgever beëindigt zonder reden de aannemingsovereenkomst die u met hem heeft gesloten. Uw leverancier levert laattijdig, waardoor u zelf in de problemen komt en schade lijdt. Kan u de schade die u lijdt aanrekenen in een factuur? Niets belet u dat u de schadevergoeding opneemt in een document dat

Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren! (Marlex)

Een aannemingsovereenkomst impliceert een ruim aantal verplichtingen voor de aannemer, zo ook een informatieverplichting ten aanzien van de bouwheer en andere medecontractanten. De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve

Een schriftelijke aannemingsovereenkomst en het bewijs van de uitvoering ervan zijn van belang om betaling van de werken te bekomen (Schoups)

De uitvoering van aannemingswerken zonder geschreven aannemingsovereenkomst is risicovol: het gebrek aan schriftelijk vastgelegde afspraken maakt dat over zowat elk punt van de opdracht discussie mogelijk is.

2016-09-27T09:27:44+00:00 27 septembre, 2016|Categories: Droit de la construction|Tags: , , |

Een schriftelijke aannemingsovereenkomst en het bewijs van de uitvoering ervan zijn van belang om betaling van de werken te bekomen (Schoups)

De uitvoering van aannemingswerken zonder geschreven aannemingsovereenkomst is risicovol. Eén van de discussiepunten is de betaling van de werken en de exacte prijs die partijen hiervoor hebben afgesproken. Recente hogere rechtspraak toont aan dat het gebrek aan geschreven aannemingsovereenkomst de aannemer of onderaannemer blootstelt aan het risico om in het

2016-09-06T08:09:15+00:00 6 septembre, 2016|Categories: Droit de la construction|Tags: , |