>"%s"aannemer

Vanaf 1 januari 2018 heeft de bouwheer de mogelijkheid om bij de rechtstreekse vordering van de onderaannemer het verschuldigde bedrag te consigneren (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Lore Huyghe (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: januari 2018 Artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek voorziet in een rechtstreekse vordering van onder andere de onderaannemer tegen de bouwheer. Deze vordering houdt in dat de onderaannemer die niet wordt betaald door de hoofdaannemer over de mogelijkheid beschikt om deze betaling rechtstreeks te vorderen

ABR-verzekering : verzekerden niet altijd gedekt (Cass. 24.02.2017) (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 08/12/2017 Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als "verzekerde": de bouwheer, de architect, de hoofdaannemer, de onderaannemers, de studiebureaus… Het is echter niet omdat zij verzekerden zijn, dat zij ook een verzekerbaar belang hebben bij de tussenkomst van de verzekeraar

Over de strafrechtelijke risico’s van de aannemer voor niet-vergunde constructies : aannemer, raadpleeg uw bouwheer/architect tijdig omtrent de stedenbouwkundige vergunning (Schuermans advocaten)

Auteur: Schuermans advocaten Publicatiedatum: 06/12/2017 Veelal stelt het besproken risico zich bij de uitvoering van (relatief) kleine aannemingswerken (bv. zwembaden, garages, carports of (beperkte) renovatiewerken). Niet zelden polsen aannemers bij dergelijke projecten de bouwheer/architect niet naar de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunningen en plannen. Nochtans bepaalt het stedenbouwkundig handhavingsbeleid ondubbelzinnig dat het

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018 (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Julie Vander Stuyft (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2017 In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren

Het vergeten voorrecht van de onbetaalde aannemer bij faillissement (Argus Advocaten)

Auteur: Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 06/09/2017 Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden in om enige dividenduitkering te bekomen. Steevast zijn er tal van andere hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers die het volledig resterende actief toegewezen krijgen en waardoor de aannemer of

De inhoudingsplicht, hoe werkt het? (ACS)

In bepaalde gevallen, zijn opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers verplicht om een bepaald percentage van het factuurbedrag in te houden wanneer zou blijken dat de aannemer of onderaannemer met wie zij samenwerken, fiscale of sociale schulden zou hebben. Wat? Wanneer een (onder)aannemer met wie u het contract afsluit fiscale of sociale

2017-07-07T07:54:49+00:00 7 juillet, 2017|Categories: Droit social Impôts directs|Tags: , , , , |

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer … wat met de onder-onderaannemer en de onbetaalde verkoper van bouwmaterialen? (Argus Advocaten)

Het bestaan van de zg. rechtstreekse vordering is inmiddels niets nieuws maar toch blijven er zeer geregeld vragen rijzen omtrent het toepassingsgebied ervan. Kort samengevat, op basis van het artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever niet betaald wordt, over de mogelijkheid deze betaling rechtstreeks te vorderen

Zo bereidt u zich voor op de flitscontroles in de bouwsector op 30 mei a.s. (Monard Law)

Op 30 mei 2017 wordt er een ‘flitscontrole’ in de bouwsector georganiseerd. In samenwerking met de arbeidsauditoraten gaan de sociale inspecteurs -RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, Sociale Inspectie en RVA- in heel het land op de werven en in de bedrijven controles uitvoeren. Elke aannemer in de bouwsector kan

2017-05-04T09:23:21+00:00 4 mai, 2017|Categories: Droit de la construction|Tags: , , , |

Bouwperikelen – Vergeet de schade niet te beperken! (Imposto Advocaten)

De partij die bij de uitvoering van het contract schade lijdt, heeft ook een schadebeperkingsplicht. Deze partij mag niet lijdzaam toezien terwijl de vergoedingsplicht van de medecontractant hierdoor onredelijk verzwaard wordt. De contractspartij die tekortschiet in zijn schadebeperkingsplicht zal het gedeelte van de schade die had kunnen vermeden worden, niet

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering