>"%s"aandelen

Le don d’actions nominatives – plus rien n’est comme avant (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Dominique De Bie et Gilles Van Eyken (Tiberghien)Date de publication: 26/02/2021 Les alternatives à la donation d’actions nominatives par acte notarié font actuellement l’objet d’une grande attention. Depuis le 15 décembre 2020, les actes notariés passés à l’étranger et ayant pour objet une donation de biens

L’abandon du principe « one share, one vote » ou l’art du compromis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Date de publication: 07/03/2019 Le Parlement a adopté le 28 février 2019 le tant attendu Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »). Cette adoption est l’issue d’une saga législative – mais également politique – qui aura duré plusieurs mois. Le texte, décrié à diverses reprises par

2019-04-22T09:22:13+00:00 22 avril, 2019|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , , , |

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 02/01/2018 De hervorming vennootschapsbelasting, die nog steeds verwacht wordt (voor het grootste deel van de aangekondigde wijzigingen) in werking te treden voor de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019), zal voor vennootschappen betekenen dat de voorwaarden om te kunnen genieten van de

Zijn mijn aandelen wel mijn aandelen? (Advox)

Auteur: Dieter Heeman (Advox) Publicatiedatum: 19/12/2017 Alhoewel het vennootschapsrecht en het familiaal vermogensrecht erg ver uit elkaar lijken te liggen, vinden zij een snijpunt in het geval van een echtscheiding. Bij de vereffening en verdeling na echtscheiding dient het vermogen van partijen immers verdeeld te worden, ook de aandelen dus. Al

Vruchtgebruik op aandelen : waarom stemrecht in de algemene vergadering in het nieuw B.W. niet aan de vruchtgebruiker wordt toegekend (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/12/2017 In het Voorontwerp houdende invoeging van Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek is een specifiek artikel gewijd aan vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten. In dit nieuw voorgesteld artikel wordt het stemrecht op de algemene vergadering niet aan de vruchtgebruiker toegekend en de commentaar verduidelijkt

De aandeelhoudersovereenkomst – kan mijn medevennoot zijn aandelen zomaar aan gelijk wie verkopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/11/2017 Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen. Wettelijke regeling De wettelijk voorziene regeling aangaande de overdracht van uw aandelen en

2017-11-16T14:00:03+00:00 16 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , |

Nieuwe zaakvoerder met slechts één enkel aandeel. Een controlewijziging met impact op de verliezen (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2017 Bij een controlewijziging over een vennootschap kunnen overgedragen verliezen en een aantal andere aftrekken definitief verloren gaan. Het Hof van Beroep Gent heeft recent beslist dat er reeds van een controlewijziging sprake kan zijn wanneer de zaakvoerder van de vennootschap wordt vervangen, zelfs indien deze

Overdracht van aandelen en de aandeelhoudersovereenkomst (VGD)

AANDEELHOUDERS EN VENNOTEN WENSEN VAAK DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN VAN HUN VENNOOTSCHAP TE BEPERKEN, ZODAT DE AANDELEN NIET AAN OM HET EVEN WIE KUNNEN OVERGEDRAGEN WORDEN. De rechtsvorm van de vennootschap bepaalt hoe deze beperkingen kunnen vastgelegd worden. 1) De aandelen van een NV, die als een kapitaalvennootschap wordt

2017-08-15T20:51:48+00:00 22 juin, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Bedrog bij overname aandelen/activa. Wie draagt het risico van forse waardedalingen na nietigverklaring van de overeenkomst? (Belexa Advocaten)

In een recent arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie de gevolgen van een retroactieve vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen. In beginsel draagt de verkoper de risico’s van een waardestijging of –daling van de aandelen die moeten worden teruggegeven, tenzij het verschil in waarde toe te schrijven is

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding? (Flex Advocaten)

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e)