>"%s"aandeelhouder

Emprunter de l’argent pour payer les actionnaires. Il vaut mieux penser au fisc aussi (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote et Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law) Date de publication: 08/04/2020 Dans un arrêt du 19 mars 2020, la Cour de Cassation[1] a confirmé que les charges d’intérêts, liées à un emprunt contracté en vue de financer un remboursement de capital ou une distribution de dividendes, ne sont pas ipso

Uitstoting van minderheids-aandeelhouders uit genoteerde vennootschappen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Vos (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/01/2017 Een eerdere blogpost rapporteerde over de toekenning van de TRV-RPS Prijs 2016 voor mijn masterthesis over “Freeze-outs of minority shareholders: a comparative law and economics approach” (hier beschikbaar). Ondertussen werd er een herwerkte en ingekorte versie gepubliceerd als artikel in het “Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue

De aandeelhoudersovereenkomst – kan mijn medevennoot zijn aandelen zomaar aan gelijk wie verkopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/11/2017 Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen. Wettelijke regeling De wettelijk voorziene regeling aangaande de overdracht van uw aandelen en

2017-11-16T14:00:03+00:00 16 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , |

Aandeelhoudersovereenkomst versus statuten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 25/09/2017 U wenst samen met uw zakenpartners over te gaan tot de oprichting van een vennootschap. U weet dat u hiervoor statuten moet opmaken. U heeft echter ook al gehoord dat bepaalde aandeelhouders bepaalde afspraken niet via de statuten regelen, maar via een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst. Wat

2017-10-11T08:41:52+00:00 27 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , , |

De aandeelhoudersovereenkomst – beter voorkomen dan genezen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2017 U bent samen met uw zakenpartner(s) overgegaan tot de oprichting van een vennootschap. U bent hiervoor langsgegaan bij de notaris, die u heeft bijgestaan bij de opmaak van de statuten van uw vennootschap. U heeft echter ook al gehoord dat vele aandeelhouders naast de opmaak

2017-10-11T09:01:12+00:00 30 août, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: , |

Conflicten tussen aandeelhouders: De geschillenregeling als ultimum remedium (Desdalex)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: 28/08/2017 Conflicten tussen aandeelhouders kunnen soms zo hoog oplaaien dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht. Daar waar de ontbinding van de vennootschap vaak als een te draconische maatregel wordt beschouwd, kan men als vennoot in dergelijke situaties een beroep doen op

2017-08-29T07:28:43+00:00 29 août, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , |

Automatisch dubbel stemrecht na twee jaar aandelenbezit? (Schoups)

Tegen de achtergrond van het nieuwe vennootschapsrecht voorgesteld door minister van Justitie Koen Geens, dienden Kamerleden van Groen en Ecolo op 25 april 2017 een wetsvoorstel in tot wijziging van het wetboek van vennootschappen om "de aandeelhouders van NV's en BVBA's dubbel stemrecht toe te kennen". Tot nog toe is

2017-08-15T20:51:40+00:00 28 juin, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , , |

Overdracht van aandelen en de aandeelhoudersovereenkomst (VGD)

AANDEELHOUDERS EN VENNOTEN WENSEN VAAK DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN VAN HUN VENNOOTSCHAP TE BEPERKEN, ZODAT DE AANDELEN NIET AAN OM HET EVEN WIE KUNNEN OVERGEDRAGEN WORDEN. De rechtsvorm van de vennootschap bepaalt hoe deze beperkingen kunnen vastgelegd worden. 1) De aandelen van een NV, die als een kapitaalvennootschap wordt

2017-08-15T20:51:48+00:00 22 juin, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Ook dwang moet dwingend zijn. De werkelijke zetel als schuldeisersbescherming (Corporate Finance Lab)

Derdenbescherming omvat ook regels zoals bestuursaansprakelijkheid, uitkeringsbeperkingen, ontbindings­mogelijkheden en scheidingsregelingen, vereffeningsregels, de publiciteit die wordt gegeven aan aandelen of het verbod op toonderaandelen. Die laatste twee regels beschermen o.a. persoonlijke schuldeisers die beslag willen leggen. Gezien die brede derdenbeschermende functie van regels in het vennootschapsrecht, ligt het voor de hand

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |