>>Sociale controle (Wolters Kluwer)
Sociale controle (Wolters Kluwer) 2017-10-07T13:39:28+00:00

Description du projet

Dit werk heeft als bedoeling antwoorden te verschaffen op de vele vragen die de “sociale actoren” (werkgevers, sociale mandatarissen, personeelsdirecteurs, bedrijfsjuristen, …) kunnen hebben in de aanloop naar een sociale controle, of voor zij die gewoon op de hoogte willen zijn van de belangrijkste wettelijke bepalingen binnen deze materie.

De volgende vragen worden behandeld:

  • Wat zijn de oorzaken van de sociale controle?
  • Hoe kan een werkgever zich voorbereiden op een aangekondigde sociale controle? Heeft hij het recht zich hiertegen te verzetten?
  • Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de sociaal inspecteurs in het kader van een sociale controle (beginselen van de finaliteit en proportionaliteit, vertrouwelijkheid van gegevens, deontologische regels, verbod tot bekendmaking van de identiteit van de klager, …)?
  • Wat zijn de belangrijkste bevoegdheden van de sociale inspecteurs (appreciatie, identificatie van personen, vrije toegang tot arbeidsplaatsen, verhoor van personen, …)? In welke omstandigheden mogen ze de woning betreden? Welke documenten mogen ze in beslag nemen?
  • Over welke rechtsmiddelen beschikt de gecontroleerde?

Verder worden in dit werk de belangrijkste bepalingen besproken omtrent de opsporing en vervolging van sociaalrechtelijke inbreuken. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het gamma van sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek, alsook aan de verhaalsmogelijkheden van de werkgevers die een sociale controle hebben ondergaan.

Bepaalde andere problematieken die gevolgen kunnen hebben voor de materie, worden eveneens geanalyseerd. Zoals bijvoorbeeld het recht van de werkgever om zichzelf niet te beschuldigen, het non bis in idem beginsel, …

Meer informatie

Détails du projet

Catégories: