>>Ruimtelijke ordening in Vlaanderen (Politeia)
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen (Politeia) 2017-10-07T13:47:14+00:00

Description du projet

 

 

 

 

 

 

 

Dit boek behandelt op een inzichtelijke manier het complexe Vlaamse ruimtelijkeordenings- en stedenbouwrecht. Daarbij wordt onder andere een antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe wordt de ruimte geordend? Is een vergunning vereist of moet er een melding gebeuren? Kan de vergunning bekomen worden? Welke zijn de beoordelings- en afwijkingsgronden? Hoe verloopt de procedure? Hoe, waar en wanneer kan beroep worden ingesteld? Hoe gebeurt de handhaving? Is er inspraak mogelijk bij het verlenen van vergunningen? Hoe is de rechtsbescherming georganiseerd? Enzovoort.

Het boek is bedoeld voor al wie inzicht wenst te verwerven in het functioneren van het ruimtelijkeordenings- en stedenbouwbeleid in Vlaanderen. Dit boek is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden. Om die reden is veelvuldig gebruikgemaakt van schema’s. Deze hebben tot doel grotere of complexere gehelen visueel voor te stellen of kernachtig samen te vatten. Er zijn tevens voorbeelden opgenomen om de theorie meteen te concretiseren.

Meer informatie 

Détails du projet