>>>Laatste spurt voor inwerkingtreding nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is genomen: Koninklijk Besluit tot wijziging van de Algemene Uitvoeringsregels Overheidsopdrachten (AUR) gepubliceerd (Equator Advocaten)

Laatste spurt voor inwerkingtreding nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is genomen: Koninklijk Besluit tot wijziging van de Algemene Uitvoeringsregels Overheidsopdrachten (AUR) gepubliceerd (Equator Advocaten)

Equator

Vandaag, op 27 juni 2017, is het KB van 22 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De tekst van dit KB vindt u hier. Dit Koninklijk Besluit brengt verschillende inhoudelijke en formele wijzigingen aan de Algemene Uitvoeringsregels Overheidsopdrachten (de “AUR”; het KB van 14 januari 2013”) naar aanleiding van de nieuwe wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (nieuwe regels inzake het leerstuk van de “wijziging van de opdracht”, onder meer naar aanleiding van de Pressetext-rechtspraak; nieuwe regels inzake de strijd tegen sociale dumping, etc.). Tevens voorziet dit KB wanneer de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet rechtsbescherming overheidsopdrachten van 17 juni 2013 (wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten) in werking treedt, namelijk 30 juni 2017.

Dit KB samen met het geheel aan nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, zijnde:

  • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
  • Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
  • KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  • KB van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren
  • KB van 22 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

treedt in werking op 30 juni 2017. Net op de valreep is dus het laatste KB dat noodzakelijk is voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten gepubliceerd. Vanaf 30 juni 2017 moeten alle opdrachten die worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is ingediend deze nieuwe regels respecteren.

Steven Van Garsse en Simon Verhoeven

Equator

2017-06-28T09:37:57+00:00 28 juin, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |