>>Nieuwe COIV-wet zal zorgen voor een betere bescherming van rechten vrijgesproken verdachte (Waeterinckx Advocaten)

Nieuwe COIV-wet zal zorgen voor een betere bescherming van rechten vrijgesproken verdachte (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Waeterinckx Advocaten

Publicatiedatum: 18/09/2017

Op 14 juli 2017 keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed waarmee het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (verder ‘COIV’) grondig zal worden hervormd.

Het COIV werd opgericht in 2003. Het is een onderdeel van het openbaar ministerie en heeft als essentiële taak het waardevast beheer van zaken die tijdens een strafonderzoek in beslag worden genomen en het ten gelde maken ervan tijdens het beslag (bv. goederen onderhevig aan bederf of snelle waardevermindering) of na verbeurdverklaring.

Het nieuwe wetsontwerp zou volgens de Minister van Justitie de rol van het COIV als nationaal platform en centrale draaischijf bij beslag en verbeurdverklaring moeten versterken d.m.v. verschillende ingrepen. We sommen er hier enkele op.

De taken van de mandatarissen van het COIV zouden beter worden afgelijnd en relevante begrippen (zoals (niet onbelangrijk) wat een ‘vermogensvoordeel’ is en welke zaken het COIV verplicht moet of facultatief kan beheren) duidelijker omschreven. Het is verder de bedoeling dat het COIV nauw contact zal onderhouden met buitenlandse tegenhangers; criminaliteit stopt immers niet aan de landsgrens. Men wenst ook te voorzien in een (meer geautomatiseerde) mogelijkheid tot verkoop of teruggave aan de eigenaar van in beslag genomen motor-, vaar of vliegtuigen (net om waardeverlies te vermijden). Het COIV zou ook het digitale tijdperk betreden en bv. bitcoins kunnen beheren. Illegaal verworven goederen (zoals wagens of jammers die radiosignalen verstoren) zullen ter beschikking kunnen worden gesteld van de politie of wetenschappelijke instellingen met het oog op vorming of de bestrijding van zware criminaliteit. Tot slot is het de bedoeling om het COIV te verplichten om bij niet-vervolging of vrijspraak wat in beslag werd genomen binnen 3 maanden terug te geven.

Dit laatste zou een significante verbetering zijn voor de rechtszoekende die vandaag bij niet-vervolging of vrijspraak maar al te vaak tergend lang moet wachten op de teruggave van wat hem toekomt. De regering lijkt aan te voelen dat een efficiënte teruggave binnen een redelijke termijn een deel is van een behoorlijk bestuur en noodzakelijk opdat burger het vertrouwen zou behouden in het behoorlijk functioneren van de rechtsstaat. Uiteraard zal de nieuwe regeling geen afbreuk doen aan de reeds bestaande mogelijkheid voor het COIV om openstaande fiscale en sociale schulden te verrekenen met wat moet worden teruggegeven.

Het is nu wachten op de bespreking en goedkeuring van dit wetsontwerp door het parlement.

Lees hier het originele artikel

2017-10-11T08:52:30+00:00 19 septembre, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: |