>, Impôts directs, TVA et douane>Witte kassa : de Circulaire van 6 november 2017 licht toe (LegalNews.be)

Witte kassa : de Circulaire van 6 november 2017 licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 24/11/2017

Op 21 november 2017 verscheen de lijvige Circulaire van de FOD Financiën in het Staatsblad, waarin heel wat praktische toepassingsgebieden inzake het geregistreerd kassasysteem worden toegelicht. Het principe is duidelijk: kastickets moeten uitgereikt met behulp van een geregistreerd kassasysteem wanneer de jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan €25.000.

We citeren enkele simpele en iets meer ingewikkelde toepassingsgebieden:

1. Als er binnen een meubelzaak een cafetaria wordt uitgebaat, wordt voor de berekening van de drempel enkel de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten, berekend op de vermelde wijze en gerealiseerd in de cafetaria opgenomen. De verkoop van meubels wordt niet meegeteld, vrij logisch…

2. Begrafenisondernemers die over een eigen verbruiksruimte beschikken waar maaltijden worden voorzien en die hiervoor een beroep doen op een onderaannemer (van wie ze dus kastickets van geregistreerde kassasystemen ontvangen) moeten zelf geen kastickets uitreiken aan de eindconsument, ook niet als hun eigen personeel aan tafel bedient, de afwas doet… Maar dat verandert wel als hun personeel aankopen is gaan doen van niet-bereide voedingsmiddelen of helpt bij de voorbereiding in de keuken…

3. Wat indien er meerdere horecazaken onder één Btw-nummer werken? Dan moet de drempel van €25.000 per inrichting worden bekeken. Maar … indien het gaat om inrichtingen die materieel met elkaar verbonden zijn, waarbij de klanten zich vrij, en zonder het gebouw te verlaten, kunnen verplaatsen tussen de verschillende inrichtingen, moet de drempel worden berekend over het geheel van deze inrichtingen. De ijsverkoper met verbruikssalon en met mobiele ijskar, moet het salon en de ijskar als twee verschillende inrichtingen bekijken. Hij berekent voor elke inrichting afzonderlijk, dus twee maal, de drempel. Het mobiele karretje dat zich beperkt tot leveringen, vereist dus geen geregistreerd kassasysteem.

4. Het geven van kookworkshops is geen restaurant- of cateringdienst en daar is het btw-tarief van 21 % van toepassing. Voor de berekening van de drempel, wordt de omzet uit kookworkshops niet meegerekend, maar als de kookworkshops georganiseerd worden door een belastingplichtige die eveneens restaurant- en cateringdiensten verstrekt en die de drempel van €25.000 overschrijdt, moeten er ook kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor de kookworkshops.

5. Een sportvereniging onder vorm van een vzw baat eveneens een cafetaria uit. Eénmaal per jaar organiseert deze vzw een eetfestijn (mosselen met friet) met een omzet van €45.000. Deze omzet kan vrij van btw zijn als de opbrengst uitsluitend ten goede komt van de vrijgestelde activiteiten van de vereniging en voor het mosselfestijn moet er strikt genomen geen geregistreerd kassasysteem worden gebruikt aangezien het om een vrijgestelde handeling gaat.

De volledige Circulaire leest u hier

2017-11-24T11:12:00+00:00 24 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal - Impôts directs - TVA et douane|Tags: |