>, Impôts directs>Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (Cazimir)

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (Cazimir)

Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden genieten van een 80% vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit regime werd vanaf 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van het BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) van de OESO, en vervangen door een nieuw regime. Bestaande toepassingen van het oude regime kunnen tot 2021 worden toegepast onder een ‘grandfathering’-clausule. Het nieuwe regime werd pas recent uitgewerkt, maar zal retroactief toepasbaar zijn vanaf 1 juli 2016. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de fiscale aftrek, wordt nu verhoogd naar 85%. De aftrek zal evenwel enkel kunnen worden toegepast op de netto innovatie-inkomsten (tegenover de bruto octrooi-inkomsten vroeger).

Lees hier het volledige artikel

2017-01-18T10:45:09+00:00 18 janvier, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle - Impôts directs|Tags: , , , |