>>, Impôts directs>Fiscale regularisatie: waarom het nu eindelijk probleemloos (?) kan (LegalNews.be)

Fiscale regularisatie: waarom het nu eindelijk probleemloos (?) kan (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/08/2017

Op 9 mei 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent de ‘niet uitsplitsbare bedragen’ m.b.t. verjaard oorsprongskapitaal.

Met die ‘niet uitsplitsbare bedragen’ worden bedragen bedoeld die zowel aan federale belastingen (bvb. roerende voorheffing) als aan Vlaamse belastingen (bvb. erf- of registratiebelasting) zijn ontsnapt, en waarvoor de aangever niet in staat is om aan te tonen welk gedeelte van het te regulariseren bedrag betrekking heeft op bedragen die onderworpen zijn aan federale belastingen en welk gedeelte betrekking heeft op bedragen die onderworpen zijn aan Vlaamse gewestelijke belastingen.

In het samenwerkingsakkoord wordt een vermoeden ingebouwd dat 50% van het oorsprongskapitaal betrekking heeft op federale belastingen, en de andere 50% op regionale belastingen. De regularisatieheffing op dat deel van de fiscale regularisatie wordt dan in twee verdeeld.

De noodzakelijke modelformulieren zijn in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2017 gepubliceerd, zodat regularisatie nu probleemloos (?) zou moeten kunnen verlopen…

Lees hier :

Wat wordt bedoeld met de fiscale regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen?

Meer weten?

Volg op woensdagnamiddag 30 augustus 2017 de opleiding ‘Buitenlandse structuren – Regularisatie’, waar mr. Gerd D. Goyvaerts (advocaat-vennoot Tiberghien) een praktijkgerichte toelichting zal geven: https://legalnews.be/event/estate-planningsdagen/