>, Impôts directs>Een nieuwe fiscale stimulans voor innovatie-inkomsten: de innovatie-aftrek (Monard Law)

Een nieuwe fiscale stimulans voor innovatie-inkomsten: de innovatie-aftrek (Monard Law)

Tot voor kort konden vennootschappen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Met de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten wordt deze fiscale stimulans vervangen door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’. Hiermee wordt niet alleen het toepassingsgebied verruimd maar worden bedrijven ook aangespoord substantieel te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling, willen ze van deze gunstmaatregel maximaal gebruik maken.

Lees hier het volledige artikel

2017-03-13T15:33:59+00:00 13 mars, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle - Impôts directs|Tags: , , |