>>>Aandelenopties : wat blijft er over van het ‘Sinterklaasgeschenk’? (Allen & Overy)

Aandelenopties : wat blijft er over van het ‘Sinterklaasgeschenk’? (Allen & Overy)

De Administratie heeft op 13 april jl. een nieuw standpunt gepubliceerd inzake aandelen-opties toegekend aan bedrijfsleiders die werkzaam zijn middels een managementvennootschap (Circulaire 2017/C/21). Bijzonder is dat dit gewijzigd standpunt het rechtstreeks gevolg is van de tussenkomst van de minister van Financiën die reageerde op foutieve berichtgeving in de media.

In de nieuwe circulaire stellen de Centrale Diensten dat, voor de beoordeling van de vraag of de gehalveerde tarieven mogen worden toegepast, geldt dat de managementvennootschap juridisch gezien de managementprestaties levert aan haar klant en dat, op fiscaal vlak, de zaakvoerder van die managementvennootschap daarbij zijn beroepswerkzaamheid uitoefent ten behoeve van de managementvennootschap en niet ten behoeve van de klant van de managementvennootschap. Daardoor is niet voldaan aan de voorwaarde dat de optie betrekking moet hebben op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend. Het bovenstaande geldt ongeacht of de managementvennootschap bestuurder is van de vennootschap die de aandelenoptie toekent, of niet.

Lees hier het volledige artikel

2017-04-27T08:45:32+00:00 27 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |