>, Impôts directs>Aandelenopties aan zaakvoerders van managementvennootschappen – fiscus neemt standpunt in (Lydian)

Aandelenopties aan zaakvoerders van managementvennootschappen – fiscus neemt standpunt in (Lydian)

De belastingadministratie heeft onlangs duidelijkheid verschaft over het fiscale regime voor aandelenopties die worden toegekend aan de zaakvoerder van een managementvennootschap door de vennootschap aan wie de managementvennootschap haar prestaties levert (Omzendbrief van 13 april 2017).

Eind 2016 was er – door een aantal verklaringen van de Minister van Financiën – immers twijfel gerezen of het voordelige belastingregime voor aandelenopties überhaupt wel kon toegepast worden indien de manager niet zelf diensten levert aan de vennootschap die de aandelenopties toekent, maar hiervoor zijn managementvennootschap gebruikt. In dit laatste geval is immers niet voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat de opties betrekking moeten hebben « op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend » (art. 43, Wet 26 maart 1999). De zaakvoerder levert immers niet zelf zijn beroepswerkzaamheden, maar gebruikt hiervoor zijn managementvennootschap. De Omzendbrief geeft op dit vlak nu duidelijkheid.

Lees hier het volledige artikel

2017-04-20T08:17:15+00:00 20 avril, 2017|Categories: Droit des societés - Impôts directs|Tags: , , |