>>>Vlabel en de Burgerlijke Maatschap: nieuw Standpunt met belangrijke implicaties (Tiberghien)

Vlabel en de Burgerlijke Maatschap: nieuw Standpunt met belangrijke implicaties (Tiberghien)

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) aan het Standpunt nr. 15004 een nieuw punt B toegevoegd dat de problematiek van de Burgerlijke Maatschap en gesplitste inschrijvingen behandelt. Deze toevoeging is van toepassing op alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017.

Vlabel neemt dus opnieuw een Standpunt in dat strijdig is met de tekst van het decreet. Het lijkt de bedoeling te zijn om uiteindelijk alle schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik aan schenkbelasting te onderwerpen, ook al laat de tekst van de Vlaamse Codex dit niet toe en blijkt uit de voorbereidende werken tevens dat onder meer schenkingen voor buitenlands notaris nooit geviseerd werden door artikel 2.7.1.0.7 VCF/oud artikel 9 W. Succ. Bovendien komt het uiteraard aan de decreetgever toe om bijkomende belastingen te heffen, niet aan Vlabel.

Lees hier het volledige artikel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de Themadag ‘Zakelijke rechten’ (16/05 Sint-Niklaas)