>>>Gesplitste aankoop: meer duidelijkheid van de Vlaamse overheid (Klaw)

Gesplitste aankoop: meer duidelijkheid van de Vlaamse overheid (Klaw)

Een gesplitste aankoop, waarbij de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een onroerend goed aan andere partijen worden toegewezen, is een techniek die al lang gangbaar is in het kader van successieplanning. In een poging om zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen, houdt men het pand via deze techniek buiten de erfenis. Maar de fiscus bekijkt dergelijke constructies argwanend. Recent heeft de Vlaamse Belastingdienst andermaal haar standpunt gepubliceerd over hoe het zogenaamde tegenbewijs kan worden geleverd voor een gesplitste aankoop.

Door de staatshervorming is VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst, sinds 1 januari 2015 bevoegd voor de inning van de erfbelasting. Eén van de zaken die die dienst wil aanpakken, zijn de gesplitste aankopen.

Lees hier het volledige artikel