>>>Schuldeiser in een WCO-procedure? Welke rechten heeft u? (Desdalex)

Schuldeiser in een WCO-procedure? Welke rechten heeft u? (Desdalex)

Het is u als onderneming mogelijks wel al eens overkomen: plots krijgt u een kennisgeving in de bus dat één van uw klanten/schuldenaars een gerechtelijke reorganisatie (‘WCO’) heeft aangevraagd…

De meerderheid van de ingediende WCO-aanvragen, hebben het bereiken van een collectief akkoord met de schuldeisers tot doel, waarbij de onderneming door middel van een reorganisatieplan herstelmaatregelen zal uitwerken en aangeven voor welk percentage en op welke termijn uw schuldvordering zal worden terugbetaald.

Al te vaak wordt er, deels ten onrechte, vanuit gegaan dat u als schuldeiser weinig invloed zal kunnen uitoefenen op de beoordeling van de aanvraag en de stemming van het reorganisatieplan.

Lees hier het volledige artikel

2017-03-21T15:54:39+00:00 21 mars, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |