>>>Recente arresten van de Hoge Raad en het Hof van Cassatie over hervorming faillissements- en vereffeningsvonnissen (Corporate Finance Lab)

Recente arresten van de Hoge Raad en het Hof van Cassatie over hervorming faillissements- en vereffeningsvonnissen (Corporate Finance Lab)

In een arrest van 11 november 2016 bevestigt de Hoge Raad dat de faillissementstoestand van een gefailleerde voortduurt tot de uitspraak waarmee de faillietverklaring werd vernietigd kracht van gewijsde heeft verkregen. Handelingen die de curator verrichtte voordat de vernietiging van het faillissementsvonnis kracht van gewijsde verkreeg, blijven nadien overeind. Hieruit blijkt dat de rechtstoestand gecreëerd door een faillissementsvonnis niet retroactief wordt tenietgedaan bij een latere hervorming, wat wij in een eerdere blogpost reeds argumenteerden naar aanleiding van een Belgisch arrest van het Hof van Cassatie.

In de zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad werd een vennootschap op 20 augustus 2014 failliet verklaard. Op 9 oktober 2014 werd de faillietverklaring in hoger beroep vernietigd. Het tegen die vernietiging gerichte cassatieberoep werd verworpen bij arrest van de Hoge Raad van 6 maart 2015. Op 22 november 2014, dus na vernietiging van de faillietverklaring, heeft de curator nog eigendommen van de vennootschap verkocht aan een derde, waarvoor zij nu diens bevoegdheid betwist voor de Hoge Raad.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:36+00:00 4 mai, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , , , |