>>>Het stil faillissement: it is not all roses, you know (Corporate Finance Lab)

Het stil faillissement: it is not all roses, you know (Corporate Finance Lab)

In een eerdere post werd het “stil” faillissement (ook gekend als de pre-pack), zoals ingevoerd door artikel XX.33 van het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht, reeds kort toegelicht. Men dient echter niet blind te zijn voor de nadelen van de pre-pack, en in het bijzonder voor het risico op opportunistisch gedrag van de verschillende betrokken actoren. Bij een stil faillissement dient de pre-curator cf. artikel XX.33, §3 de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar te vertegenwoordigen. GISPEN merkt thans het volgende op: “Het is een illusie om aan te nemen dat een pre-pack wordt voorbereid met het oog op de belangen van de schuldeisers. Doorgaans is het tegendeel het geval. In werkelijkheid zullen meestal de belangen van één of meer zekerheidsschuldeisers worden nagestreefd, al dan niet samen met die van de risicodragende kapitaalverschaffers van de schuldenaar”.

Lees hier het volledige artikel

2017-05-04T09:08:06+00:00 4 mai, 2017|Categories: Faillite et LCE|Tags: , |