>, Droit social>Uw personeelslid beging een verkeersovertreding met uw firmawagen. Wat moet U als werkgever-rechtspersoon doen? (Mr. Wolf)

Uw personeelslid beging een verkeersovertreding met uw firmawagen. Wat moet U als werkgever-rechtspersoon doen? (Mr. Wolf)

Bedrijven worden in de praktijk vaak geconfronteerd met verkeersovertredingen, die worden begaan door personeelsleden of zaakvoerders die met een firmawagen rijden. Wanneer de werkgever een rechtspersoon is (= een B.V.B.A. of een N.V. bijvoorbeeld), dan kan de overtreding nooit begaan worden door de rechtspersoon zelf.

Daarom voert artikel 67ter van de Wegverkeerswet de verplichting in voor de natuurlijke personen die deze rechtspersoon vertegenwoordigen (= dat zijn dus de zaakvoerders of bestuurders) om binnen de 15 dagen vanaf verzending van het proces-verbaal met antwoordformulier, formeel mee te delen wie de bestuurder was op het ogenblik van overtreding.

Als u als bestuurder of zaakvoerder geen gevolg geeft aan dit verzoek, dan riskeert u zelf een zware straf, namelijk een geldboete van minimum 1.600,00 EUR (geldboete van 200€ tot 4000€) of een gevangenisstraf van minimum vijftien dagen tot zes maanden, of deze twee straffen samen. Om als bedrijf de werkelijke overtreder te kunnen identificeren, stelt artikel 67ter van de Wegverkeerswet dat de vertegenwoordigers van de rechtspersonen « de nodige maatregelen » moeten nemen.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:34+00:00 10 mai, 2017|Categories: Droit de la circulation - Droit social|Tags: , , |