>>>Uitvoeringsmaatregelen inzake Belgische detacheringswet in Staatsblad 18 december 2017 (LegalNews.be)

Uitvoeringsmaatregelen inzake Belgische detacheringswet in Staatsblad 18 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/01/2018

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen en ook een verbindingspersoon aanduiden (vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om de identificatiegegevens van de verbindingspersoon aan te geven in de Limosa-melding).

Het uitvoerings-KB van 5 december 2017 dat op 18 december 2017 in het Staatsblad verschenen is (inwerkingtreding 1 februari 2018), voert een aantal bepalingen door met betrekking tot de detachering en de Limosa:

1. Vrijstelling bijhouden sociale documenten: werkgevers die een Limosa-aangifte moeten doen of hiervan zijn vrijgesteld, moeten gedurende een periode van 12 maanden geen sociale documenten bijhouden;

2. Toewijzing bevoegdheid Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten: de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO zijn bevoegd om de nodige documenten op te vragen aan de werkgevers;

3. Sommige werkgevers die geen Limosa-aangifteplicht hebben worden toch verplicht tot aangifte van de gegevens van de verbindingspersoon:

– sector van het internationaal vervoer van personen of goederen, tenzij het om cabotage (laad- en losadres in België) of doorvoer (het geval waarbij er geen laad- of losadres op het Belgisch grondgebied is) gaat. Taxi’s worden uitdrukkelijk uitgezonderd en moeten nog steeds geen aangifte doen van een verbindingspersoon.
– activiteiten die te maken hebben met initiële assemblage en/of eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken voor de levering van goederen en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed en die uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverancier, op voorwaarde dat de duur van de werken niet meer dan 8 dagen bedraagt.

De werkgevers hebben de keuze en mogen de identificatiegegevens inzake de verbindingspersoon ofwel via mail verzenden SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be ofwel per post naar de FOD WASO (Centrale Administratie, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel).

De problematiek van tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten komt aan bod tijdens de themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (26/01/2018 Sint-Niklaas)

Het betreffend KB vindt u hier.

Het advies van de Nationale Arbeidsraad vindt u hier.

Lees ook volgende artikelen die al een tijdje op onze website staan:

Internationale detachering en transport : een Europese tang op een varken? (Crivits & Persyn)

Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

Detachering en fraude met E 101-verklaring (LegalNews.be)

Detachering van werknemers : nieuwe verplichtingen sinds 1 oktober 2017 (Atrium Juristen)

2018-02-07T17:09:12+00:00 4 janvier, 2018|Categories: Droit des affaires - Droit social|Tags: , |