>, Droit social>Stakingsvergoedingen binnen en buiten de gevangenismuren (Prof. Willy van Eeckhoutte)

Stakingsvergoedingen binnen en buiten de gevangenismuren (Prof. Willy van Eeckhoutte)

Wanneer gedetineerden niet kunnen werken als gevolg van een staking van het personeel, wordt elke stakingswerkdag betaald (art. 3 ministerieel besluit van 1 oktober 2004 tot vaststelling van de bedragen van de aan de gedetineerden betaalde arbeidslonen).

Loon in de zin van tegenprestatie van arbeid is het betaalde bedrag natuurlijk niet. De Arbeidsovereenkomstenwet, waarvan die definitie is afgeleid, is overigens niet van toepassing op gedetineerden (art. 84, § 4, basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden).

Heel anders zijn de stakingsvergoedingen van werknemers en ambtenaren. Uiteraard gaat het hier niet om een loon of een loondervingsvergoeding die ten laste van de werkgever valt. Stakingsvergoedingen worden betaald door de vakbond waarbij de werknemer of de ambtenaar aangesloten is.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:45+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit pénal - Droit social|Tags: , |