>>>De wet werkbaar en wendbaar werk nieuwe wettelijke mogelijkheden voor een flexibeler arbeidsduurregeling (Declerck Leterme Partners)

De wet werkbaar en wendbaar werk nieuwe wettelijke mogelijkheden voor een flexibeler arbeidsduurregeling (Declerck Leterme Partners)

Op 15 maart 2017 werd in het Belgisch Staatsblad de zgn. Wet Werkbaar en Wendbaar Werk gepubliceerd. Deze wet kwam er op initiatief van Minister van Arbeid Kris Peeters. Met dit wetgevend initiatief had hij de ambitie om de Belgische arbeidsduurreglementering, waarvan velen meenden dat die tot op heden onvoldoende tegemoet kwam aan de noden en verzuchtingen van een moderne en flexibele 21e-eeuwse open economie, grondig aan te passen.

Na een moeizaam totstandkomingsproces, waarbij de standpunten van werkgevers en werknemers soms ver uit elkaar lagen, is deze wet dus een feit. Ze omvat een groot pakket aan maatregelen die enerzijds ervoor moeten zorgen dat de werknemers effectief gedurende een lange(re) tijd aan de slag kunnen blijven (werkbaar werk), anderzijds zijn er ook verschillende maatregelen die zorgen dat de werkgevers hun personeel vlotter en flexibeler te werk kunnen stellen (wendbaar werk).

De diverse maatregelen die deze nieuwe wet naar voor schuift, gaan in principe op retroactieve wijze vanaf 1 februari 2017 in werking, met uitzondering van een aantal maatregelen die eerst verder op sectoraal niveau uitgewerkt moeten worden. We zetten ze even voor u op een rijtje.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:46+00:00 13 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |