De overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen
Een analyse na de
wet van 19 juni 2022

Webinar op 25 oktober 2022

 

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

Webinar op 17 november 2022

 

 

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

In conflict met de RSZ

Webinar op 21 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

COVID-19: Aanvullende pensioenen en collectieve verzekeringen: voortgezette opbouw van rechten en betaling van bijdragen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)

Publicatiedatum: 04/05/2020

Op 30 april 2020 heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd over bepaalde maatregelen inzake de voortzetting van collectieve verzekeringen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregelen zijn van toepassing op aanvullende pensioentoezeggingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen en de dekkingen inzake arbeidsongeschiktheid en invaliditeit beheerd door een IBP.

Belangrijkste punten zijn de volgende:

  • De bijdragen moeten verder betaald worden door de werkgever of de sectorale inrichter alsof de arbeidsovereenkomst niet werd geschorst. De werkgever of sectorale inrichter hebben wel het recht om de betaling van de bijdragen uit te stellen t.e.m. 30 september 2020. Dit eventuele uitstel van de betaling van de bijdragen heeft geen invloed op de prestaties ten voordele van de aangeslotene.
  • Het doorbetalen van de bijdragen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid in deze crisistijden kan uiteraard een ongewenste financiële last betekenen voor de werkgevers. Daarom is voorzien dat werkgevers en sectorale inrichters kunnen aangeven aan de verzekeraar of IBP dat zij de dekkingen willen stopzetten en bijgevolg geen verdere bijdragen zullen betalen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen nadat zij hierover worden geïnformeerd door de verzekeraar of de IBP.
  • De eventuele overlijdensdekking blijft sowieso behouden t.e.m. 30 juni 2020, ook indien de werkgever / sectorale inrichter kiest voor de tijdelijke stopzetting van de betaling van de bijdragen.
  • Werkgevers en sectorale inrichters moeten de aangeslotenen eveneens informeren over het feit of de dekkingen al dan niet behouden blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.
  • De toepasselijke reglementen moeten formeel worden aangepast aan de voortgezette opbouw van rechten en betaling van de bijdragen, maar dit moet pas tegen 31 december 2021 gebeuren.

De hierboven vermelde maatregelen zijn uiteraard enkel relevant indien het toepasselijke reglement vandaag niet voorziet in een verdere betaling van de bijdragen en opbouw van rechten tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Indien het reglement dit wel voorziet, maar de werkgever of de sectorale inrichter wil hiervan afwijken, zal het toepasselijke reglement moeten aangepast worden volgens de geijkte procedures.

Deze maatregelen gelden van 13 maart 2020 t.e.m. 30 september 2020.

Lees hier het originele artikel