>>>Ontslagbescherming – Arbeidshof Gent 9 september 2016

Ontslagbescherming – Arbeidshof Gent 9 september 2016

Ondernemingsraad en Comité P.B.W. Personeelsafgevaardigden. Ontslagbescherming. Pensioenleeftijd. Opzegging door werkgever met verkorte opzeggingstermijn. Tijdstip.
Uit artikel 2, § 1, eerste en tweede lid, en § 2, derde lid van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet worden afgeleid dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt, pas kan opzeggen met de verkorte opzeggingstermijn in (thans) artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet wanneer die werknemer 65 jaar oud is geworden. Een eerder gegeven ontslag, zelfs wanneer de opzeggingstermijn pas verstrijkt na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, is onregelmatig.

Lees hier het volledige arrest

2016-11-30T11:05:01+00:00 30 novembre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , , |