>>>Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een gegronde reden bestaan die verband houdt met de andere aandeelhouders en die maakt dat het van de eisende partij niet langer in redelijkheid gevergd kan worden dat zij aandeelhouder blijft. In het geval dat een aandeelhouder de belangen van de BVBA opzij zet ten voordele van zijn andere onderneming, kan de rechter beslissen tot uitsluiting. Daarbij kunnen aandeelhouders die – alleen of gezamenlijk – minstens dertig procent van de stemrechten bezitten, vorderen dat een andere aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan de eisende partij(en). Ook hier moet er een ‘gegronde reden’ bestaan met betrekking tot de geviseerde aandeelhouder. Het vennootschapsbelang geeft de doorslag. De procedure is mogelijk wanneer het in het belang van de vennootschap niet langer redelijk verantwoord is dat de geviseerde aandeelhouder nog aan boord blijft.

Lees hier het volledige artikel

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |