>>>Het einde van de anonieme aandeelhouder (Atrium Juristen)

Het einde van de anonieme aandeelhouder (Atrium Juristen)

Belgen zijn erom gekend dat ze niet graag praten over hun geld, niet over hun inkomsten en zo mogelijk nog minder over hun vermogen. Deze mentaliteit zat ook jarenlang verankerd in onze wetgeving, die een zeer grote anonimiteit bood met betrekking tot uw vermogen. Over de jaren heen is deze anonimiteit echter geleidelijk aan afgebrokkeld, met onder andere de afschaffing van het bankgeheim (2011), de verplichte melding van buitenlandse constructies (2013), en de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekening bij het centraal aanspreekpunt (2015) als belangrijke mijlpalen.

Een belangrijke pijler van anonimiteit bleef echter dat aandelen op naam van (Belgische) vennootschappen enkel werden ingeschreven in een privé gehouden aandeelhoudersregister. Hierdoor kan u een deel van uw vermogen in een vennootschap onderbrengen, zodat dat derden weten dat u aandeelhouder bent van die vennootschap. En aangezien op de dividenden die de vennootschap uitkeert roerende voorheffing wordt ingehouden, weet zelfs de fiscus niet dat u aandeelhouder bent.

Bovenstaande anonimiteit zal in de toekomst echter ook verdwijnen. Op Europees niveau is immers richtlijn 2015/849 aangenomen. Deze richtlijn treedt in werking in 2017 en bepaalt dat lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal register moeten aanleggen van de uiteindelijke begunstigden (natuurlijke persoon die minstens 25% van de aandelen van een vennootschap houdt, ook ‘ultimate beneficial owner’ of ‘UBO’ genoemd) van vennootschappen op hun grondgebied.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:39+00:00 27 avril, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , |