>>>Geschillen tussen vennoten: recente rechtspraak m.b.t. de geschillenregeling (Squadrat Advocaten)

Geschillen tussen vennoten: recente rechtspraak m.b.t. de geschillenregeling (Squadrat Advocaten)

Wanneer onenigheid tussen vennoten één of meerdere van hen dermate frustreert dat zij niet verder willen in dezelfde constellatie, biedt de zgn. geschillenregeling een uitweg. De geschillenregeling kent twee varianten: enerzijds is er de uitsluiting (art. 334 e.v. W.Venn. voor de BVBA; art. 636 e.v. W.Venn. voor de NV). Anderzijds is er de uittreding (art 340 e.v. W.Venn. voor de BVBA; art. 642 W.Venn. voor de NV).

Lees hier het volledige artikel

2016-10-20T08:16:07+00:00 20 octobre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , |