>>>Engelstalige octrooien vanaf 2017 eindelijk mogelijk in België (Legal World)

Engelstalige octrooien vanaf 2017 eindelijk mogelijk in België (Legal World)

Engelstalige octrooiaanvragen worden al sinds jaar en dag door de nationale instanties geaccepteerd in 21 lidstaten van de EU, inclusief Nederland, Frankrijk en Duitsland. Al in 2008 werd het idee van Engelstalige octrooiaanvragen gelanceerd in België, maar het kreeg sterke tegenkanting van verschillende politieke partijen en van de vertaalsector. België bleef dus vasthouden aan de eis dat een in het Engels opgestelde aanvraag een vertaling kreeg in een van de landstalen Nederlands, Frans of Duits.

Lees hier het volledige artikel

2016-09-22T16:31:03+00:00 22 septembre, 2016|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , |