>>>Het ‘pop-updecreet’: de handelshuurovereenkomst van korte duur (Desdalex)

Het ‘pop-updecreet’: de handelshuurovereenkomst van korte duur (Desdalex)

Op 1 september 2016 is het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden. Deze wet is specifiek van toepassing op de handelshuurovereenkomst die wordt afgesloten voor een periode van één jaar of minder. Essentieel voor handelshuur is dat het pand in hoofdzaak gebruikt wordt voor het uitoefenen van een kleinhandel waarbij er een rechtstreeks contact is met het publiek. Hiermee tracht de wetgever tegemoet te komen aan de nood voor een regelgevend kader betreffende de zogenaamde pop-upstore.

Steeds vaker blijkt het immers interessant voor de huurder enerzijds en de eigenaar-verhuurder anderzijds om een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor een korte periode, bijvoorbeeld om als handelaar te peilen naar de interesse voor een bepaald concept of om als eigenaar een leegstaand pand alsnog voor een korte periode te verhuren in afwachting van een verkoop. De nieuwe regelgeving biedt verschillende voordelen voor zowel huurder, als verhuurder.

Lees hier het volledige artikel

2017-04-13T13:44:38+00:00 13 avril, 2017|Categories: Droit commercial|Tags: , , |