De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar op 20 oktober 2022

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

Webinar on demand

Het beslagrecht anders belicht

Webinar on demand

Beleggingsfiscaliteit anno 2021

Webinar on demand

Het verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van beleggingsactiviteiten in België, na inwerkingtreding van Brexit (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 21/02/2019

Mededeling over het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten in België, na de inwerkingtreding van de Brexit, door ondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk ressorteren.

Deze mededeling strekt ertoe:

  • de regeling te beschrijven die, na de Brexit, in België van toepassing zal zijn op de beleggingsondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk of van Gibraltar ressorteren;
  • de impact te onderzoeken die de Brexit zal hebben op de continuïteit van de lopende overeenkomsten die beleggingsondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk of van Gibraltar ressorteren, in België hebben gesloten. Deze mededeling behandelt deze problematiek vanuit administratiefrechtelijk oogpunt, i.e. vanuit het oogpunt van de impact die het verlies van het Europees paspoort heeft op de mogelijkheid – voor beleggingsondernemingen die onder het recht van het Verenigd Koninkrijk of van Gibraltar ressorteren en in België geen activiteiten meer zouden mogen verrichten – om de uitvoering van dergelijke overeenkomsten voort te zetten.

Lees hier de mededeling