>>>Kartelschade claimen voor de rechter krijgt betere kansen op slagen (Monard Law)

Kartelschade claimen voor de rechter krijgt betere kansen op slagen (Monard Law)

Stel u voor. U bent een officiële verdeler van een zeer gegeerd product BYX op de markt. Op een dag leest u, al scrollend op uw smartphone, dat uw leverancier werd veroordeeld wegens kartelvorming omdat hij al een aantal jaren met de concurrentie prijsafspraken maakt om de verkoopprijzen van uw product artificieel te verhogen. Kan u dan nog achteloos verder scrollen of stelt u zich beter volgende vragen: Heeft u daarvan schade? Heeft u dan teveel betaald voor élk aangekocht product? Of heeft enkel de klant teveel betaald? Wat moet u doen? Kan u iets doen? Wat met de commerciële belangen?

Het Federaal Parlement heeft zeer recent, op 18 mei jl. een belangrijk wetsontwerp goedgekeurd dat erover moet waken dat slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht met succes rechtsvorderingen tot schadevergoeding kunnen instellen. En precies de woorden ‘met succes’ moeten een nieuw tijdperk inluiden.

Lees hier het volledige artikel

2017-06-07T12:55:19+00:00 7 juin, 2017|Categories: Droit de la concurrence|Tags: , , |