>>>Europese Erfrechtverordening. Hof van Justitie spreekt zich uit over de zakelijke uitwerking van legaten in andere lidstaten (Laga)

Europese Erfrechtverordening. Hof van Justitie spreekt zich uit over de zakelijke uitwerking van legaten in andere lidstaten (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga)

Publicatiedatum: 15/11/2017

Op 12 oktober 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een eerste uitspraak gedaan over de Europese Erfrechtverordening (Kubicka, C-218/16).

Een samenvatting van de feiten: een vrouw met de Poolse nationaliteit is onverdeeld mede-eigenaar van een onroerend goed in Duitsland, samen met haar man. Zij wil dit onroerend goed legateren aan haar echtgenoot. Mevrouw Kubicka wil op dit punt een Pools “vindicatielegaat” opnemen. De keuze voor het Pools recht is toegestaan op grond van artikel 22 van de Erfrechtverordening. Bij een vindicatielegaat gaat de zakenrechtelijke eigendom over op grond van het legaat (art. 981 Pools Burgerlijk Wetboek). Mevrouw Kubicka wilde het “damnatielegaat” uitdrukkelijk uitsluiten (art. 968 Pools burgerlijk Wetboek). Bij een damnatielegaat krijgt de legataris louter een vorderingsrecht en zal de legataris de uitvoering van het legaat moeten vragen opdat hij zakenrechtelijk eigenaar wordt van het onroerend goed. Voor mevrouw Kubicka bracht dit praktische problemen met zich mee omdat zij minderjarige kinderen heeft.

De Poolse notaris weigert echter een ‘vindicatielegaat’ in het testament op te nemen omdat dit legaat in strijd is met de Duitse wetgeving en rechtspraak waarmee rekening moet worden gehouden op grond van artikel 1 lid 2 letters k en l en artikel 31 van de Erfrechtverordening. De aard van zakelijke rechten en de inschrijving van rechten op onroerende en roerende zaken in een register wordt uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Erfrechtverordening (art. 1 van de Erfrechtverordening). Daarop blijft dus het Duitse recht van toepassing. En artikel 31 van de Verordening verplicht lidstaten niet om zakelijke rechten uit andere rechtstelsels te implementeren in hun eigen recht. Artikel 83 van de Poolse notariswet biedt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de weigering om een notariële akte op te maken. De weigering werd uiteindelijk voorgelegd aan een Poolse rechter die een prejudiciële vraag stelde aan het Europees Hof van Justitie.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat artikel 1 lid 2 letters k en l alsmede artikel 31 van de Erfrechtverordening (zie hoger) verhinderen dat de zakelijke werking van een “vindicatielegaat” wordt geweigerd met als reden dat in de betrokken lidstaat enkel het “damnatielegaat” gekend is, terwijl het eigendomsrecht as such gekend is (zie ook E. GOOSSENS, De Europese Erfrechtverklaring, Antwerpen, Intersentia, 2015, p. 241 e.v.). Duitsland kan dus geen bijkomende formele of administratieve eisen opleggen om de eigendom te doen overgaan op de legataris van het onroerend goed. Het vindicatielegaat kan dus niet worden omgezet in een damnatielegaat.

Bron : HvJ EU 12 oktober 2017, nr C-218/16 (ECLI:EU:C:2017:755)

Lees hier het originele artikel

2017-11-20T11:28:07+00:00 20 novembre, 2017|Categories: Droit civil - Droit de la famille|Tags: , , , |