>>>Eigenhandig testament: respecteer vorm en inhoud (Aternio)

Eigenhandig testament: respecteer vorm en inhoud (Aternio)

Testamenten zijn een gegeerd instrument om beschikkingen te treffen die verder gaan dan onze levenslijn lang is. Het eigenhandig testament is daarbij het minst formele van de verschillende testamentvormen. Het kan immers vlot aangepast worden aan de spontane wensen van de testator. Het Burgerlijk Wetboek legt wel drie voorwaarden op (art. 970 BW):

  • de testamentaire beschikking moet eigenhandig geschreven zijn;
  • vervolgens moet het document ondertekend zijn; en
  • tenslotte dient het document een datum te bevatten.

Maar, zijn deze voorwaarden vormvereisten? Of zijn het ‘slechts’ geldigheidsvereisten?

Lees hier het volledige artikel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de themadag ‘Familiaal vermogensrecht’ (15/06 Sint-Niklaas)

2017-04-21T13:40:28+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |