>>>Geen tienjarige aansprakelijkheid voor loskomende tegels (Schoups)

Geen tienjarige aansprakelijkheid voor loskomende tegels (Schoups)

Aannemers en architecten zijn gedurende tien jaar na de aanvaarding van de werken aansprakelijk voor stabiliteitsbedreigende gebreken in gebouwen of grote werken (art. 1792 en 2270 BW).

De voorwaarden voor deze aansprakelijkheid zijn: een overeenkomst van aanneming of architectuur, incl. opdrachten aan een studiebureau, de overeenkomst moet een gebouw of een ander « groot werk » van onroerende aard als voorwerp hebben, het gebouw of groot werk moet aangetast zijn door een gebrek dat de stevigheid ervan in het gedrang brengt of kan brengen, het gebrek moet het gevolg zijn van een fout van de betrokken ontwerper, uitvoerder of toezichthouder. De meeste discussies bestaan over de derde voorwaarde: de aantasting van de stabiliteit.

Met een arrest van 9 januari 2017 brengt het Hof van Cassatie in herinnering dat de aannemers en architecten inderdaad maar op deze basis aansprakelijk zijn voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel ervan in gevaar brengen of op min of meer lange termijn in gevaar kunnen brengen.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:39+00:00 27 avril, 2017|Categories: Droit de la construction|Tags: , , , , |