>>>Verdere professionalisering van het beroep ‘syndicus’ (Klaw)

Verdere professionalisering van het beroep ‘syndicus’ (Klaw)

Sinds 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van haar syndicus te publiceren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Door de publicatie in de databank van de Federale Overheidsdienst Economie zullen de gegevens over de syndici in ons land voor iedereen beschikbaar zijn. “Dit is een verdere stap in de professionalisering van het beroep van syndicus”, legt Jim Bauwens, counsel bij K law, uit. “Het zal ook toelaten om de malafide beheerders een halt toe te roepen.”

Al in 2010 voerde de wetgever een grootschalige wijziging door in de Wet op de appartementsmede-eigendom. Jim Bauwens: “Ook toen was het de bedoeling om een professionalisering door te voeren in de mede-eigendom. Het nieuwe Koninklijk Besluit dat de verplichting oplegt om de syndicus te registreren in de KBO werd recent gepubliceerd en bouwt daar dus op voort. Geen overbodige luxe als je weet dat België meer dan 182.000 appartementsgebouwen telt en dat 1 op de 4 gezinnen in een appartement woont.”

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:40+00:00 27 avril, 2017|Categories: Droit des contrats et des biens|Tags: , , |