>>>Verzekeraar kan dronken chauffeur met omnium niet meer uitsluiten (LegalWorld)

Verzekeraar kan dronken chauffeur met omnium niet meer uitsluiten (LegalWorld)

Veel autoverzekeringsovereenkomsten ‘omnium alle risico’s’ bevatten een uitsluitingsgrond voor het geval waarin de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap. Het Hof van Cassatie besliste op 11 februari 2016 in een recent arrest dat zo’n uitsluitingsbeding niet meer geldig is.

Lees hier het volledige artikel

2016-10-25T09:53:56+00:00 25 octobre, 2016|Categories: Droit des assurances|Tags: , , |