>>>Geen uitsluiting meer van dronken chauffeur door zijn omniumverzekeraar (Dehaese & Dehaese)

Geen uitsluiting meer van dronken chauffeur door zijn omniumverzekeraar (Dehaese & Dehaese)

Het Hof van Cassatie heeft recent een consumentvriendelijke uitspraak op het vlak van dronkenschap en omniumautoverzekeringen geveld. Voorheen werd alcoholintoxicatie en/of dronkenschap door sommige verzekeringsmaatschappijen als uitsluitingsgrond van de dekking van de omniumautoverzekeringsovereenkomst gehanteerd. Dit had tot gevolg dat de verzekeraar niet moest instaan voor de schade aan het verzekerde voertuig als de bestuurder ervan dronken was.

Lees hier het volledige artikel

2016-12-09T09:30:54+00:00 9 décembre, 2016|Categories: Droit des assurances|Tags: , , , |