Contrats publics

Contrats publics

De overheidsopdrachtenwet 2016 zal op termijn de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 vervangen. De overheidsopdrachtenwet 2016...
Op 14 juli 2016 werden de nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd in het Belgisch...
Raad van State wijst wettigheidsbezwaar van inschrijver af omdat het bestek uitdrukkelijk bepaalde dat onjuistheden onmiddellijk...
Wanneer begint de termijn dan echt te lopen? De dag van de verzending (per aangetekende zending...
Gebaseerd op het arrest nr. 234.899 van 1 juni 2026, uitgesproken door de Raad van State...