Contrats publics

Contrats publics

The Guide aims to inform contracting authorities on the definition of “cartel” and the concept of...
On 31 January 2017, the Belgian Competition Authority (the “BCA”) published a guide discussing bid rigging,...
Middels arrest nr. 236.931 van 27 december 2016 oordeelde de Raad van State dat wie geen...
Op vrijdag 20 januari 2017 heeft de Belgische regering een ontwerp van koninklijk besluit voorgesteld ter hervorming...
Nadat de nieuwe basiswet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 afgelopen zomer in het Belgisch Staatsblad verscheen,...
De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14...
In het arrest van 29 november 2016, nr. 236.575, NV Bombardier Transportation Belgium doet de Raad...
Middels arrest nr. 236.172 van 18 oktober 2016 oordeelde de Raad van State over de vraag...
Aanbestedende overheden opteren vaak voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze. In beginsel wordt in dat...
Il n’est pas étonnant que la composition d’un soumissionnaire, qui s’inscrit comme un groupement d’entrepreneurs, peut...
Op de effectieve inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet is het voorlopig nog even wachten. Niettemin is...
Middels een arrest van 2 augustus 2016 beklemtoont de Raad van State het bestaan van de...
De aanbestedende overheid kan zich in het kader van een gerechtelijke procedure niet meer beroepen op...
On 27 October 2016, the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) released its amended communication...
Bij een overheidsopdracht voor werken doen opdrachtnemers herhaaldelijk een beroep op één of meerdere onderaannemers om...
Deze wijzigingen betreffen hoofdzakelijk: de mogelijkheid van toetreding door private partijen tot intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief in de...
Momenteel is het nog een beetje een juridisch vacuüm: de nieuwe wet op overheidsopdrachten en de...
Een buiten de mededinging gegunde overheidsopdracht is strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig....
In het kader van een overheidsopdracht moet de gemotiveerde gunningsbeslissing ter kennis worden gebracht aan de...