Contrats publics

Contrats publics

Het is menens voor de Belgische Mededingingsautoriteit: kartelvorming en prijsafspraken worden gesanctioneerd. Een kartel van maar...
Na maanden van speculaties over de lang verwachte inwerkingtreding van het vernieuwde overheidsopdrachtenkader is er eindelijk...
Vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering van een overheidsopdracht gelden als forfaitaire vergoeding voor de (al dan niet)...
Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens...
Ieder jaar publiceert de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) haar prioriteitenlijst. Net als vorig jaar wordt ook in...
In een nieuwsbrief van september 2016 heeft Marlex jullie reeds geïnformeerd over de publicatie van de...
As you will recall, the Court of Justice ruled in a judgment of 14 July 2016...
Schadevergoedingsregeling – Aanbestedende overheid – Aard van de schuld – Interesten Uittreksel uit het boek ‘De...
Aanbesteding – Schadevergoeding – Feiten te wijten aan de aanbestedende overheid Uittreksel uit het boek ‘De...
Aanbesteding – Schadevergoeding tot herstel – Bevoegdheidsproblematiek – Raad van State Uittreksel uit het boek ‘De...
According to the last version of the draft royal decree on the award of public procurements...
Afgelopen week (eind maart 2017) keurde de Ministerraad in een tweede lezing het ontwerp KB Plaatsing...
Middels arrest nr. 237.029 van 12 januari 2017 deed de Raad van State uitspraak over enkele...
Op 17 maart 2017 verscheen de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet...
De rechtsbeschermingswet voor overheidsopdrachten wordt op enkele punten aangepast. Zij is voortaan ook van toepassing op...
De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende...
Ook aannemers in THV-verband zijn het niet steeds eens met de houding of beslissingen van de...
Het nieuwe overheidsopdrachtenkader krijgt langzaam maar zeker vorm. We kennen al de nieuwe wet inzake de...
Bij PPS-projecten staat een langetermijnbenadering centraal. Men bouwt dus niet enkel een infrastructuur, maar garandeert ook dat die gedurende een bepaalde...
Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een gids over bid rigging. Volgens deze...