Contrats publics

Contrats publics

De federale ministerraad heeft op 8 december het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste ‘reparaties’ doorvoert...
Une note de politique générale vient d’être publiée expliquant sur quoi l’attention sera portée en matière...
In twee recente spraakmakende arresten m.b.t. dezelfde zaak heeft de Raad van State zich uitgesproken over...
Zeer kort geleden hebben wij verwezen naar een uitspraak van het hof van beroep te Brussel van 12...
L’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de vérifier la régularité des offres a été fondamentalement remaniée dans...
In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat...
L’A.R. du 18 juin 2017 est paru le 23 juin dernier. Il exécute la loi du...
Op 11 augustus 2017 is de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale...
Middels een arrest van 14 maart 2017 oordeelt de Raad van State dat het flexibele karakter...
Bij publicatie van het Koninklijk Besluit Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 (BS 9 mei...
De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde richtsnoeren voor inkopers bij overheden met als doel de samenspanning bij overheidsopdrachten te...
Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking. Tussen 28 juni en 4...
Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door...
Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een...
  De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) kondigde in haar lijst van prioriteiten voor 2017 aan belangrijke aandacht...
Belgium is often late in transposing EU directives in the field of public procurement. Thanks to...
On 28 March 2014, the new European legislative framework with regard to public procurement was published...
On 3 May 2017, the Investigation and Prosecution Service of the Belgian Competition Authority imposed a...