Contrats publics

Contrats publics

In een arrest van 16 mei 2017 oordeelt de Raad van State dat het feit dat...
L’A.R. du 18 juin 2017 est paru le 23 juin dernier. Il exécute la loi du...
Op 11 augustus 2017 is de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale...
Middels een arrest van 14 maart 2017 oordeelt de Raad van State dat het flexibele karakter...
Bij publicatie van het Koninklijk Besluit Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 (BS 9 mei...
De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde richtsnoeren voor inkopers bij overheden met als doel de samenspanning bij overheidsopdrachten te...
Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking. Tussen 28 juni en 4...
Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door...
Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een...
  De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) kondigde in haar lijst van prioriteiten voor 2017 aan belangrijke aandacht...
Belgium is often late in transposing EU directives in the field of public procurement. Thanks to...
On 28 March 2014, the new European legislative framework with regard to public procurement was published...
On 3 May 2017, the Investigation and Prosecution Service of the Belgian Competition Authority imposed a...
Het is menens voor de Belgische Mededingingsautoriteit: kartelvorming en prijsafspraken worden gesanctioneerd. Een kartel van maar...
Na maanden van speculaties over de lang verwachte inwerkingtreding van het vernieuwde overheidsopdrachtenkader is er eindelijk...
Vertragingsboetes wegens laattijdige uitvoering van een overheidsopdracht gelden als forfaitaire vergoeding voor de (al dan niet)...
Middels een arrest van 14 februari 2017 oordeelt de Raad van State dat niet-cijfermatige gegevens eveneens...
Ieder jaar publiceert de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) haar prioriteitenlijst. Net als vorig jaar wordt ook in...